Meestergoudsmid

Gilde van goudsmeden

Met trots kunnen we vermelden dat Alex lid is geworden van de Nederlandse Gilde van  Goudsmeden en hij benoemd is tot Meestergoudsmid.

Hij heeft aan een ballotage commissie een aantal werkstukken laten zien die zijn beoordeeld.

Hieronder een gedeelte van het verslag van de ballotage commissie en een uitleg over het  Nederlands Gilde van Goudsmeden:

Toekomstideaal

Omdat Alex's vrouw de commerciële kant van de zaak op zich neemt, kan Alex ongestoord  zijn vak uitoefenen, dat is het liefst wat hij doet. Hij weet wat hij wil met zijn talent voor het  goudsmeden. Steeds weer zoekt hij naar mogelijkheden om zijn vak op een nog hoger niveau  te brengen, dat is zijn toekomst ideaal.

Werkstukken

Alex presenteert een viertal halssieraden, een aantal ringen en 2 armbanden.

De algemene indruk van de werkstukken

Wat opvalt is de diversiteit en het hoge niveau van de getoonde sieraden. Alex werkt veel in  opdracht wat soms veel inventiviteit vereist. Het gebruik van exclusief geslepen  (synthetische) korund in bijzondere zettingen geven het vakmanschap van de maker weer.

De technische uitvoering

Alex maakt gebruik van traditionele goudsmid-technieken in combinatie met nieuwe technische snufjes. De sieraden zijn strak en goed afgewerkt.

Hij zoekt steeds naar nieuwe uitdadigingen en het vinden van oplossingen. Dat zien we  bijvoorbeeld terug in een op speciaal verzoek gemaakte armband. De opdrachtgever wilde graag veelsoortige symboliek terug zien in de armband. Dit leide tot het gebruik van 2 kleuren diamant, drie kleuren goud, een aantal in het ontwerp verwerkt figuratieve onderdelen, zoals een levensboom. De armband zelf is gesmeed en sluit door klemming, dus zonder slot en scharnier.

Een ander voorbeeld van zijn werk is een hanger in de vorm van een viooltje waarvan de  afzonderlijke blaadjes bezet zijn met talloze saffieren en diamant. Na het zetwerk en  afwerken monteerde hij de blaadjes, die elkaar deels overlappen, tot een complete bloem.

De moeilijkheidsgraad

Alex legt de lat voor zichzelf hoog, dat komt tot uiting in zijn ontwerpen en de uitvoering  daarvan. Hij denkt na over de opbouw en mogelijkheden van afwerking van zijn ontwerp,   ook dat is te zien.

Samenvattend

Alex is een gedegen en gedreven vakman, iemand die niets liever doet dan werken in zijn  atelier. Alex's werk en kwaliteitsstandaard is van hoog technisch nieveau. In de getoonde sieraden kunnen we dat hoge niveau overal in terug zien.

Conclusie en advies

Bij het beoordelen van deze kandidaat heeft de ballotagecommissie de "zeven punten van  Meesterschap" als leidraad gehanteerd. Zij komt tot de conclusie dat alle 7 punten als  voldoende kunnen worden beoordeeld. De commissie adviseert dan ook om Alex Vermeulen  toe te laten als Meester Goudsmid bij het Gilde."

 

Meesterschap

Meesterschap

Het gilde hanteert een specifieke definitie voor meesterschap. Wanneer bij ballotage de werkstukken van een kandidaat of lid getuigen van uitzonderlijk vakmanschap, kan deze de titel van meester verwerven.

Het Gilde maakt een verschil tussen Goudsmeden en Meester-goudsmeden en heeft een   definitie voor   Meesterschap opgesteld:

 - een excellent vakman die uitmunt op velerlei aspecten van zijn vakgebied
 - een meester is nauw verbonden met de traditie van zijn ambacht, heeft een gedegen
   vakkennis en staat open voor nieuwe ontwikkelingen op zijn vakgebied en past deze toe
   waar het hem uitkomt.
 - bedenkt originele technische oplossingen en past ze toe
 - is collegiaal en is bereidt zijn kennis en liefde voor het vak te delen, jonge vakgenoten te
   enthousiasmeren, instrueren, begeleiden of hen te adviseren in hun ontwikkeling in het vak
 - heeft gevoel voor esthetiek
 - volgt de maatschappelijke ontwikkelingen en participeert daarin naar vermogen en
   interesse
 - onderschrijft de algemeen geldende regels van de beroepsethiek en past deze toe.

Het Gilde verleent aan de Meester-goudsmeden bepaalde privileges en status.

 Meesters mogen de titel MNGG voeren achter hun naam en het logo van het NGG gebruiken   als kwaliteitsstempel in hun sieraden en objecten. Ook ontvangen meesters van het gilde een   bronzen gevel ornament met het logo, welk een plaats kan krijgen aan de gevel van hun   bedrijf. De meester mag zowel de stempel als het gevel ornament alleen op persoonlijke titel   gebruiken. Deze tekenen van meesterschap zijn niet beschikbaar voor derden. De symbolen   van meesterschap getuigen ook naar de consument van vakmanschap en hoogst haalbare   kwaliteit.

Kwaliteitsstempel

Het logo van het gilde verbeeldt de diverse disciplines binnen het vak van goudsmeden en   mag door Meestergoudsmeden gebruikt worden als kwaliteitsstempel in sieraden en objecten   door hen vervaardigd.

Vakmanschap

Binnen het gilde staat vakmanschap centraal; de vaardigheid om kwalitatief hoogstaand werk   te leveren. Het is de optelsom van technische vaardigheden, kennis van zaken, liefde en   passie voor het ambacht en de wens om zich te blijven ontwikkelen in vakbekwaamheid.