Evenementen

Het kan weer in de agenda genoteerd worden: 

de Swivel evenementendag 2019 staat gepland op 

      zaterdag 23 november 2019.